среда, 5 февраля 2014 г.

Йозеф фон Фраунгофер

Крім удосконалень, введених Фраунгофером у виготовлення оптичного скла і особливо великих ахроматичних об’єктивів, крім винайдених ним геліометра і окулярних мікрометрів, Фраунгофер залишив два класичних наукових дослідження.

Ісаак Ньютон

Ньютон побудував перший телескоп-рефрактор і розвинув теорію кольору на основі спостережень розщеплення білого світла в спектр в оптичній призмі. Він сформулював емпіричний закон теплообміну й побудував теорію швидкості звуку. У математиці Ньютон паралельно з Готфрідом Лейбніцом розвинув числення нескінченно малих, працював з рядами, узагальнив біном Ньютона та запропоновував метод Ньютона розв'язування нелінійних рівнянь.

Огюстен Жан Френель

Френель вивчав закони заломленняінтерференції та дифракції світла. Завдяки його дисертації, поданій на розгляд Академії наук у 1818 році, була встановлена хвильова природа світла. Френелю належить поняття довжини хвилі. Його теоретичні роботи знайшли практичне застосування у винаході лінзи Френеля - полегшеного варіанту лінзи для застосування на маяках.

Томас Юнг

Відомий своїми дослідженнями в області механіки суцільних середовищ, оптики. Пояснив акомодацію ока, першим описав астигматизм, заклав основи теорії капілярних явищ.

среда, 16 октября 2013 г.

Вебер Вільгельм Едуард - німецький фізик, член-кореспондент Берлінської АН. Основні праці присвячені електромагнетизму. Спільно з К. Гауссом побудував в 1833 перший в Німеччині електромагнітний телеграф. Розробив теорію електродинамічних явищ і встановив закон взаємодії рухомих зарядів, висунув ідею надлегкої частки.

Ге́ндрік Анто́н Ло́ренц — нідерландський фізик. Створив класичну електронну теорію, за допомогою якої пояснив багато електричних та оптичних явищ, в тому числі ефект Зеемана. Розробив електродинаміку рухомих середовищ.

понедельник, 7 октября 2013 г.


Ампер Андре-Марі — французький фізик і математик, творець основелектродинаміки. В його честь названа одиниця виміру сили електричного струму СІ. Створив першу теорію, яка виражала зв'язок електричних і магнітних явищ. Йому належить гіпотеза про природу магнетизму.